Riško Vám ďakuje


Ďakujeme za každé zdieľanie a príspevok!Záverečná správa (294MB, RAR)

OFICIÁLNE INFORMÁCIE:

Názov zbierky:
Riško Dýchaj

Organizátor:
BOJOVNÍK
IČO:52317358
Albínov 54, Sečovce

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok:
SVS-OVS2-2020/008003

Registrové číslo zbierky:
000-2020-008003

Spôsoby vykonávania:
zasielaním príspevkov na osobitný účet
zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické telekomunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby Telefónne čísla na zasielanie darcovských SMS alebo pre volania na skrátené číslo 877

Bankové spojenie
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
Číslo účtu:IBAN: SK93 0900 0000 0051 6797 3835

Dátum konania:
20.02.2020 - 17.02.2021

Hrubý výnos zbierky:
1.328.868,40 EUR

Čistý výnos zbierky:
1.323.879,04 EUR